วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียงความเรื่องความประทับใจในวันเด็ก

เรียงความเรื่อง   ความประทับใจในวันเด็ก
        วันเด็กแห่งชาติ  คือ   วันที่เด็กๆทุกๆคนมีความสุข   เพราะสถานที่ต่างๆก็จะจัดงานวันเด็กเช่น  ที่โรงเรียน  ที่เทศบาล  ที่ตำบลต่างๆ ฯลฯ   วันเด็กของทุกๆปีก็จะมีการให้เด็กๆจับของขวัญ  และจะมีการแสดงโชว์ของเด็กๆ  มีอาหารมากมาย  มีเกมส์สนุกๆให้เล่น   วันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเด็กๆปรารถนาแต่ความสุข   ไม่ต้องการความทุกข์และต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขด้วย
         วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่   8   มกราคม   พ.ศ.   2554       คำขวัญประจำวันเด็กปีนี้   คือ  รอบคอบ   รู้คิด    มีจิตสาธารณะ  ซึ่งผู้แต่งคำขวัญ  คือ นายกอภิสิทธ์   เวชชาชีวะ   วันเด็กปีนี้โรงเรียนของฉันก็จัดงาน ซึ่งมีผู้คนมากมายมาร่วมงานวันเด็ก   มีกิจกรรมและเกมส์มากมายให้ทำ   มีอาหารมากมายหลายอย่างให้รับประทาน  มีการเต้น  การแสดงหลายชุด  ซึ่งห้องของฉันก็เต้น  เพลง  กันเอง    เมื่อเต้นเสร็จครบทุกชุดแล้ว  ก็ไปจับของขวัญ   แต่บางคนไม่ได้มาก็อาจจะไปสถานที่อื่น  งานเลิกเวลาประมาณ  14.00  น.  ทุกคนก็กลับบ้าน
         อยากให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขและแจ่มใส   ร่ำรวยเงินทอง  มั่งมีศรีสุข  มีความรักใคร่ปรองดองกัน   ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกๆคนค่ะ 

1 ความคิดเห็น: